0 thoughts on “O tempora

  1. Dupa inainte si inainte de acum era perestroika si glasnosti 🙂 Partea plina a sticlei e ca inca putem sa le numaram, epocile adica. Partea goala e vina lu’ Base.

Leave a Reply

%d bloggers like this: